CÀSTING DEL MÚSICAL «GERMANS DE SANG» de WILLY RUSSELL

Diumenge 1 d’octubre
de 9 a 11 hores,
de 11:30 a 13 hores
i de 16 a 18 hores