Bases del 49è Concurs de Teatre Amateur «Premi Ciutat de Calella»

PRIMERA.- El Concurs començarà el diumenge dia 29 de gener de l’any 2023 i finalitzarà el diumenge 12 de març. L’acte d’entrega de premis tindrà lloc el diumenge dia 16 d’abril de 2023.

SEGONA.- Les representacions tindran lloc els diumenges, en sessió de tarda, a les 18:00h, al teatre de l’Orfeó Calellenc, al carrer de l’Església núm. 249.

TERCERA.- Les inscripcions hauran de fer-se omplint el formulari que es pot trobar a l’enllaç adjunt de la nostra pàgina web (https://www.joventutartistica.com/inscripcio-concurs/). El termini per dur a terme les inscripcions finalitzarà el dia 13 de novembre de 2022.

QUARTA.- En realitzar la seva inscripció, cadascun dels Grups proposarà, com a mínim, una obra en català, castellà o bilingüe d’una durada mínima de 70 minuts.

L’esmentada obra haurà d’estar degudament autoritzada per la S.G.A.E. De no ser així, la responsabilitat recaurà exclusivament en el Grup que hagi proposat l’obra no autoritzada.

Cada grup adjuntarà en el camp corresponent del formulari una imatge del cartell de l’espectacle. A més, caldrà adjuntar un enllaç de Youtube o bé Drive que permeti a la Comissió Organitzadora visualitzar un enregistrament de l’obra presentada.

CINQUENA.- La Comissió Organitzadora té fixat un màxim de 100 € pels Drets d’Autor. Les possibles diferències per sobre d’aquesta quantitat aniran a càrrec dels Grups participants.

SISENA.- Una Comissió, nomenada a tal finalitat, procedirà a la selecció dels Grups i els comunicarà seguidament el resultat de la selecció. Els Grups admesos al Concurs seran contactats a finals de novembre de 2022 per acordar amb ells les dates de representació de les obres. Tots els Grups admesos al Concurs hauran de lliurar abans del dia 16 de desembre de 2022, una fiança o dipòsit de  100 € mitjançant transferència al compte de Joventut Artística Calella (ES37 0182 1615 26 0201865285), quantitat que serà reintegrada el mateix dia de la seva representació.

Si per qualsevol causa, justificada o no, un grup es retira del concurs o bé no es presenta el dia de la seva actuació perd automàticament el dipòsit d’inscripció.

SETENA.- Les despeses de propaganda aniran a càrrec de l’Organització. Els decorats, vestuari, utillatges, objectes secundaris i aparells d’efectes especials, etc… aniran a càrrec dels Grups actuants.

Tindran accés a l’escenari aquelles persones que prèviament i per identificació ho indiquin els grups actuants. L’entrada a la sala d’espectacles es realitzarà previ pagament.

VUITENA.- El Jurat Qualificador estarà format per diverses persones que, a parer de la Comissió Organitzadora, tinguin un criteri solvent per tal d’emetre un veredicte just.

NOVENA.- El resultat del veredicte del Jurat serà inapel·lable. Per a poder optar al “Premi a la Millor Companyia” hauran d’intervenir a l’obra un mínim de quatre personatges. Qualsevol contingència no prevista en aquestes Bases serà resolta per la Comissió Organitzadora, sense dret a reclamació, així com aquelles alteracions que les circumstàncies aconsellin, de les quals s’informarà oportunament, amb tot detall.

DESENA.- En el present Concurs es concediran els Premis que es detallen a continuació:

 • Premis individuals. Trofeus als primers, segons i tercers classificats en cadascun dels següents apartats:
 • Premi al Millor Actor de Repartiment
 • Premi a la Millor Actriu de Repartiment
 • Premi a la Millor Direcció
 • Premi al Millor Actor Principal
 • Premi a la Millor Actriu Principal

El Jurat es reserva el dret a concedir els accèssits que cregui convenient.

 • Premis de grup. Trofeus als primers, segons i tercers classificats en cadascun dels següents apartats:
 • Premi al Millor Muntatge Escènic
 • Premi a la Millor Companyia
 • Premi de Votació Popular: trofeu especial atorgat per Votació Popular al Grup que obtingui millor puntuació per part del públic assistent
 • Premi de Participació: tots els Grups participants rebran 500 € per participar

 Nota: Si teniu algun problema tècnic, contacteu amb nosaltres mitjançant el nostre mail: concurs@joventutartistica.com

 Calella, octubre de 2022

AFORAMENT
Platea: 170 | Amfiteatre: 53
Total: 223 butaques