El teatre, un lloc segur

By 10 agosto, 2021Notícies

El Procicat ha publicat el pla de represa que afecta a públic, artistes, tècnics i equipaments teatrals

El comitè tècnic del Procicat ha aprovat el pla sectorial de represa de les arts Escèniques, ja que fins ara se seguia aplicant les mesures de la fase 3 del confinament. Aquest protocol estableix noves mesures de protecció comunes per als col·lectius artístics, tècnics i equipaments escènics. (Atenció, aquest protocol es va aprovar abans de de la publicació de l’obligació de portar mascareta independentment de si es manté la distància de seguretat).

Aquest protocol vol donar cobertura a totes les especialitats, processos de treball i tipologies d’empreses, teatres, carpes, sales de concerts, o espais escènics o de música a l’aire lliure tant estàtics com en itinerància.

Quant a les arts escèniques, destaquen les novetats en mesures de protecció comunes per als col·lectius artístics, els aforaments, que són menys limitats si es fa obligatori l’ús de mascareta per al públic, i canvis en la distància mínima entre espectadors, ja que entren en joc els «grups de persones de contacte habitual». De fet, cadascun d’aquests grups podrà seure junt als teatres i als cinemes i, si estan a distància de la resta de persones, no caldrà que utilitzin mascareta.

Pel que fa a les mesures per als col·lectius artístics, s’estableixen les següents mesures especifiques (a més de les generals):

a) Els  col·lectius  artístics  que  obtinguin  la  condició  de  grup  de  convivència  habitual quedaran exempts del compliment de la distància física interpersonal de seguretat i de l’ús de la mascareta, durant la realització del seu quefer professional. Perquè un col·lectiu artístic obtingui la consideració de grup de convivència habitual, caldrà que compleixi una de les condicions següents:

Contacte habitual demostrable del col·lectiu durant un mínim de catorze dies, sense que cap membre hagi presentat simptomatologia COVID-19, o bé que no hagiestat  en  contacte  amb  cap  persona  que  hagi  contret  la  malaltia.  Serà responsabilitat de les persones que es reconeguin com a contacte habitual i què, com a tal, disposin de dades de localització mútues. 

Que tots  els  membres  del  col·lectiu  artístic  s’hagin  sotmès  a  una  prova homologada de detecció de COVID-19 amb resultat negatiu en el moment en què inicien els assajos (només quan així ho determini el Servei de prevenció de riscos laborals).

b) En  ambdós  casos  caldrà  que  s’adoptin  les  mesures  necessàries  per  evitar  la generació de riscos de propagació de la infecció de la COVID-19, així com la pròpia exposició a aquests riscos, i adoptaran les mesures de protecció individual i col·lectiva fonamentades en la higiene freqüent de mans, la higiene de símptomes respiratoris (evitar tossir directament a l’aire, tapar-se la boca amb la cara interna de l’avantbraç en  aquests  casos  i  evitartocar-se  la  cara,  nas  i  ulls);  el  manteniment  de  grups  de convivència habitual el més estables possible, minimitzant els contactes socials diaris per evitar la multiplicació de possibles cadenes de transmissió.