FORMULARI D’INSCRIPCIÓ AL 47è CONCURS DE TEATRE AMATEUR
«Premi Ciutat de Calella»

Joventut Artística - Inscripció Concurs de Teatre

Nom del Grup

Codi Postal/Població

Adreça

Nif/Cif

Representant del Grup

Correu Electrònic

Telèfon de Contacte


OBRA PROPOSADA

Títol

Autor

Durada
minuts
Sinòpsi de l'obra


Repartiment

Direcció


Equip TècnicComentaris

INFORMACIÓ MOLT IMPORTANT

Necessitem que ens envieu el cartell de l'obre i un vídeo de la representació. Per fer-ho podeu utilitzar l'eina d'enviament de documents digitals Wetransfer. Es una eina gratuita que admet fins a 2Gb d' emmagatzematge. El vídeo és recomanable en format MP4. El correu al que ho heu d'enviar es toni@joventutartistica.com.
En cas que tingueu el video publicat a youtube o plataforma similar ens podeu enviar el link al apartat "comentaris" d'aquest formulari i no cal que ens feu arribar res més.
La visió prèvia de l'obra o part d'ella (teaser, promoció o clip) es una condició indispensable per participar en el concurs.
Si teniu algún problema tècnic al respecte, podeu enviar contactar amb Toni Borja al correu toni@joventutartistica.com, explicant el problema que teniu i deixant un telèfon de contacte. Tambè hi podeu contactar al telèfon 670.583.212.

NO S'ACCEPTARÀ CAP ALTRE SISTEMA D'ENVIAMENT DIFERENT AL SOL·LICITAT, ESPECIALMENT ELS ENVIAMENTS PER CORREU.

Els grups seleccionats per a participar al concurs, rebran la nostra confirmació a finals d'octubre de 2020.

Cada grup haurà de garantir la vigilància, el compliment de la normativa de la sala i la correcta utilització de les instal·lacions i els aparells, i es farà càrrec dels desperfectes ocasionats per un ús inadequat.

Per qualsevol altre dubte podeu posar-vos en contacte amb la secretària de la Comissió Organitzadora, Sra. Carme Horta, la telèfon 697490494 / 937690534.


Recordeu que el plaç d'incripció finalitza el dia 1 d'octubre de 2020.


Sol·licita l'admisió al 47è Concurs de Teatre Amateur, Premi "Ciutat de Calella", que començarà el proper més de gener de 2021 i accepta les bases del concurs.