FORMULARI D’INSCRIPCIÓ AL 47è CONCURS DE TEATRE AMATEUR
«Premi Ciutat de Calella»

Joventut Artística - Inscripció Concurs de Teatre

Nom del Grup

Codi Postal/Població

Adreça

Nif/Cif

Representant del Grup

Correu Electrònic

Telèfon de Contacte


Sol·licita l'admisió al 47è Concurs de Teatre Amateur, Premi "Ciutat de Calella", que començarà el proper més de gener de 2021 i accepta les bases del concurs.

OBRA PROPOSADA

Títol

Autor

Durada
minuts
Sinòpsi de l'obra


REPARTIMENT

Direcció


EQUIP TÈCNICImatge del cartell de l'obra (format jpeg i 1 Mb de tamany)


Comentaris

Recordeu que el plaç d'incripció finalitza el dia 1 d'octubre de 2020.

Cal enviar-nos un video de l'obra per poder fer una valoració més precisa del vostre treball. Per enviar aquests videos o podeu fer mitjançant l'eina d'enviament de documents digitals Wetransfer. Es una eina gratuita que admet fins a 2Gb d' emmagatzematge. El format recomenable es MP4. El correu al que ho heu d'enviar es toni@joventutartistica.com.
En cas que tingueu el video publicat a youtube o plataforma similar ens podeu enviar el link al apartat "comentaris" d'aquest formulari i no cal que ens feu arribar res més.
La visió prèvia de l'obra o part d'ella (teaser, promoció o clip) es una condició indispensable per participar en el concurs.
Si teniu algún problema tècnic al respecte, podeu enviar contactar amb Toni Borja al correu toni@joventutartistica.com, explicant el problema que teniu i deixant un telèfon de contacte.


Els grups seleccionats per a participar al concurs, rebran la nostra confirmació a finals d'octubre de 2020.

Cada grup haurà de garantir la vigilància, el compliment de la normativa de la sala i la correcta utilització de les instal·lacions i els aparells, i es farà càrrec dels desperfectes ocasionats per un ús inadequat.

Per qualsevol altre dubte podeu posar-vos en contacte amb la secretària de la Comissió Organitzadora, Sra. Carme Horta, la telèfon 697490494 / 937690534.