FORMULARI D’INSCRIPCIÓ AL 48è CONCURS DE TEATRE AMATEUR
«Premi Ciutat de Calella»  NO S’ACCEPTARÀ CAP INSCRIPCIÓ FETA AMB QUALSEVOL ALTRE SISTEMA DIFERENT AL QUE ESTABLEIXEN LES NORMES DEL CONCURS. QUEDEN EXCLOSES, PER TANT, QUALSEVOL INSCRIPCIÓ FETA PER CORREU ORDINARI.

  Necessitem que ens envieu el cartell de l’obre i un vídeo de la representació. Per fer-ho podeu utilitzar l’eina d’enviament de documents digitals Wetransfer. Es una eina gratuita que admet fins a 2Gb d’ emmagatzematge. El vídeo és recomanable en format MP4. El correu al que ho heu d’enviar es concurs@joventutartistica.com.

  En cas que tingueu el video publicat a youtube o plataforma similar ens podeu enviar el link al apartat «comentaris» d’aquest formulari i no cal que ens feu arribar res més.
  La visió prèvia de l’obra o part d’ella (teaser, promoció o clip) es una condició indispensable per participar en el concurs.

  Si teniu algún problema tècnic al respecte, podeu enviar contactar amb nosaltres al correu concurs@joventutartistica.com, explicant el problema que teniu i deixant un telèfon de contacte.

  Els grups seleccionats per a participar al concurs, rebran la nostra confirmació a finals d’octubre de 2021.

  Cada grup haurà de garantir la vigilància, el compliment de la normativa de la sala i la correcta utilització de les instal·lacions i els aparells, i es farà càrrec dels desperfectes ocasionats per un ús inadequat.

  Per qualsevol altre dubte podeu posar-vos en contacte amb la secretària de la Comissió Organitzadora, Sra. Carme Horta, la telèfon 697490494 / 937690534.

  Recordeu que el plaç d’incripció finalitza el dia 1 d’octubre de 2021.