TEXT LEGAL I POLÍTICA DE PRIVACITAT

TITULARITAT DEL LLOC WEB

En compliment amb el deure informació general recollit en l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, que els prestadors de serveis de la societat de la informació estan obligats a posar a disposició dels consumidors i usuaris, a continuació es reflecteixen els següents dades:

Titular:  Joventut Artística de Calella
Domicili: Carrer Esglèsia, 249-251, 08370 Calella.
CIF: G59947457.
Telèfon de contacte: 608553735.
Adreça de contacte: info@joventutartistica.com

CONDICIONS D’ACCÉS I ÚS DEL LLOC WEB I ACCEPTACIÓ
A través de les presents condicions es pretén regular l’accés i l’ús i, en general, la relació entre aquest lloc web accessible a l’adreça https://joventutartistica.com i els usuaris. La utilització del lloc web, per part d’un tercer, li atribueix la condició d’usuari, i suposa l’acceptació plena per l’esmentat usuari de totes i cada una de les condicions que s’incorporen en el present avís legal. Aquest lloc web ha estat creat i dissenyat per donar a conèixer i permetre l’accés general de tots els usuaris d’Internet, a la informació i activitats pròpies o de tercers, oferts per Joventut Artística de Calella.
Joventut Artística de Calella pot oferir a través del lloc web, serveis o productes que es podran trobar sotmesos a unes condicions particulars pròpies que, segons els casos, substitueixen, completen i/o modifiquen les presents condicions, i sobre les quals s’informarà l’usuari en cada cas concret. Joventut Artística de Calella es reserva la facultat de realitzar, en qualsevol moment i sense necessitat de cap preavís, qualsevol modificació o actualització dels continguts i serveis, de les condicions d’aquest avís legal i, en general, de quants elements integrin el disseny i configuració del seu lloc web. Per tant, cada vegada que l’usuari accedeixi al lloc web haurà de llegir atentament aquest avís legal i la Política de Privacitat.

ÚS CORRECTE DEL LLOC WEB I ACCEPTACIÓ
L’usuari es compromet a utilitzar el web, els continguts i els serveis de conformitat amb la llei, el present avís legal, els bons costums i l’ordre públic. De la mateixa manera, l’usuari s’obliga a no utilitzar el lloc web o els continguts i serveis que es prestin a través d’aquest amb fins o efectes il·lícits o contraris al contingut del present avís legal, lesius dels interessos o drets de tercers, o que d’alguna manera puguin danyar, inutilitzar o deteriorar el web o els seus serveis, o impedir una normal utilització del web per part d’altres usuaris. Així mateix, l’usuari es compromet expressament a no destruir, alterar, inutilitzar o, de qualsevol altra manera, danyar les dades, els programes o els documents electrònics i altres que es trobin en el present lloc web. L’usuari es compromet a no obstaculitzar l’accés d’altres usuaris al servei d’accés mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals el titular del lloc web presta el servei, així com a no realitzar accions que danyin, interrompin o generin errors en aquests sistemes. L’usuari es compromet a no introduir programes, virus, macros, applets, controls Activex o qualsevol altre dispositiu lògic o seqüència de caràcters que causin o siguin susceptibles de causar qualsevol tipus d’alteració en els sistemes informàtics del titular del lloc web o de tercers. Els usuaris poden accedir de forma gratuïta i lliure al lloc web. En cas que hi hagi productes o serveis que requereixin un determinat pagament, Joventut Artística de Calella informarà de les condicions particulars corresponents als usuaris. Amb caràcter general, l’accés a la informació i utilitats del lloc web no exigeix una prèvia subscripció o registre d’usuari. No obstant això, l’accés a algun d’aquests serveis o productes que s’ofereixen a través del lloc web pot estar condicionat al previ ompliment del formulari de subscripció o registre. A aquests efectes, l’usuari garanteix l’autenticitat i la veracitat de totes aquelles dades personals que comuniqui quan ompli el formulari de subscripció o registre. L’usuari es compromet i responsabilitza de mantenir tota la informació facilitada de forma que respongui, en cada moment, a la seva situació actual. Els usuaris seran els únics responsables de les manifestacions falses o inexactes que facin, i dels perjudicis que l’ús d’aquesta informació pugui ocasionar a la Federació o a tercers. Igualment, els usuaris es comprometen a notificar a Joventut Artística de Calella qualsevol canvi que es pugui produir, en relació a la informació i les dades personals comunicades. El tractament de les dades de caràcter personal subministrades per l’usuari, en cas de què hi hagués tal tractament, el durà a terme Joventut Artística de Calella en subjecció a la Política de protecció de dades de caràcter personal continguda en aquest lloc web. Quant als menors d’edat que vulguin fer ús d’aquest lloc web hauran de tenir el permís dels seus pares o tutors, que en tot cas seran els responsables dels seus actes. Això no obstant, Joventut Artística de Calella garanteix la protecció del menor quant als continguts adreçats especialment al públic familiar. Contingut del lloc web i enllaços Joventut Artística de Calella no es responsabilitza del mal ús que es realitzi dels continguts del lloc web, sent exclusiva responsabilitat de l’usuari que hi accedeix a ells o els utilitza. Tampoc assumeix cap responsabilitat per la informació continguda en les pàgines web de tercers a les que es pugui accedir per enllaços des del lloc web. La presència d´aquests enllaços tenen una finalitat informativa, no constituint en cap cas una invitació a la contractació de productes o serveis que s´ofereixin en el lloc web de destí. En cas de que Joventut Artística de Calella tingui coneixement efectiu de que l’activitat o la informació a la que es remet des de aquests enllaços és il·lícita, constitutiva de delicte o pot lesionar bens o drets de tercers susceptibles d´indemnització, actuarà amb la diligència necessària per suprimir o inutilitzar l’enllaç corresponent amb la major brevetat possible.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL
Tots els drets de propietat industrial i intel·lectual d’aquest lloc web i de les diferents pàgines web pertanyents al lloc, així com dels elements continguts al lloc i a les seves pàgines web (inclosos, amb caràcter enunciatiu que no limitatiu, el disseny gràfic, codi font, logos, continguts, imatges, textos, gràfics, il·lustracions, fotografies, bases de dades i altres elements que apareixen a la web), excepte que s’indiqui el contrari, són titularitat exclusiva del titular del web o de tercers. En aquest sentit, el titular d’aquest lloc web fa expressa reserva de tots els drets. Igualment, tots els noms comercials, dominis, marques o signes distintius de qualsevol classe continguts al lloc web i les seves pàgines web, estan protegits per la Llei. Joventut Artística de Calella no concedeix cap tipus de llicència o autorització d’ús públic i/o comercial a l’usuari sobre els seus drets de propietat intel·lectual i industrial o sobre qualsevol altre dret relacionat amb aquest lloc web, les seves pàgines web i els serveis que s’hi ofereixen. L’usuari únicament i exclusivament podrà accedir a aquests elements i serveis per al seu ús personal i privat, de manera que queda, per tant, terminantment prohibida la utilització de la totalitat o part dels continguts d’aquest web i de les seves pàgines web amb propòsits públics o comercials, la seva distribució, comunicació pública, incloent-hi la modalitat de posada a disposició, així com la seva modificació, alteració o descompilació tret que per a això es compti amb el consentiment exprés i per escrit del titular del web. Per això, l’usuari reconeix que la reproducció, distribució, comercialització, transformació i, en general, qualsevol altra forma d’explotació, per qualsevol procediment, del total o de part dels continguts d’aquest lloc web constitueix una infracció dels drets de propietat intel·lectual i/o industrial del titular del lloc web o del titular d’aquests.

RÈGIM DE RESPONSABILITAT
Els usuaris respondran dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que Joventut Artística de Calella o tercers puguin patir com a conseqüència de l’incompliment de qualsevol de les disposicions estipulades en aquest avís legal o en el seu cas, en les condicions particulars que siguin d’aplicació. Joventut Artística de Calella no es responsabilitza dels danys i perjudicis produïts en els equips informàtics dels usuaris o de tercers derivats de l’accés a aquest lloc web, perquè aquest accés no suposa en cap cas l’obligació de la Federació de controlar l’absència de virus, cucs o qualsevol altre element informàtic danyós. Joventut Artística de Calella no es responsabilitza dels continguts i serveis dels enllaços, pàgines o sistemes de tercers connectats a aquest lloc web i per tant, no es fa responsable pels danys produïts per la il·licitud, qualitat, desactualització, indisponiblitat, error o inutilitat dels mateixos.

POLÍTICA DE PRIVACITAT
Joventut Artística de Calella té implantats protocols de seguretat en Protecció de Dades d’acord amb el que estableix el Reglament (UE) núm. 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46 / CE (Reglament general de protecció de dades) i la Llei 34/2002 d’11 de juliol de serveis de la societat de la informació i comerç electrònic. D’acord amb la normativa vigent aplicable en matèria de protecció de dades, tota informació rebuda dels usuaris serà tractada amb la màxima confidencialitat. En compliment d’allò que preveu la normativa s’informa als usuaris que les dades personals que facilitin seran incorporades als fitxers automatitzat dels quals és titular Joventut Artística de Calella, i seran utilitzades exclusivament per la finalitat per a la qual han estat recollides. La visita del lloc web no implica que l’usuari estigui obligat a facilitar cap informació sobre el mateix. En el cas que l’usuari faciliti alguna informació de caràcter personal, les dades recaptades al lloc web seran tractades de forma lleial i lícita amb subjecció a tot moment als principis i drets recollits en la normativa de protecció de les dades personals. Ús de cookies Les cookies són petits arxius que el nostre ordinador transmet al seu, però que no ens proporcionen informació ni sobre el seu nom, ni sobre qualsevol altra dada de caràcter personal seu, constant únicament a l’efecte de funcionament, seguretat i estadístiques. Les cookies que utilitzem no poden llegir dades del seu ordinador ni llegir les cookies que existissin en el seu ordinador d’altres pàgines Web. Si vol pot configurar el seu navegador perquè li avisi en pantalla que va a rebre una cookie. Si l’usuari decideix que el seu ordinador no rebi aquestes cookies, això no impedirà que es pugui accedir a la informació del lloc web. Els servidors i serveis del proveïdor del Hosting estan allotjats a l’Unió Europea a la empresa BTACTIC (proveïdor de hosting de Inicialweb dins de la UE) amb domicili en Avinguda de Balmes, 34, 25006 Lleida. Més informació https://www.btactic.menges la companyia encarregada de tractar les dades amb la finalitat de realitzar els seus serveis com a proveïdor de hosting a Inicialweb.
Plataforma web: Toni Borja Capdevila, 670.583.212, info@inicialweb.com, www.inicialweb.com, que tracta les dades amb la finalitat de realitzar els seus serveis de suport a Inicialweb.  En compliment del que preveu el Reglament (UE) núm. 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46 / CE (Reglament general de protecció de dades) ,pel qual es regula el dret d’informació als interessats, en virtut del principi de transparència, sobre les circumstàncies i condicions del tractament de dades a efectuar per Joventut Artística de Calella així com dels drets que assisteixen als interessats, s’informa que sense perjudici del que s’indica en cada un dels formularis del lloc web i les seves pàgines web, en el cas que l’usuari faciliti les seves dades per a les finalitats que s’hi indiquin, les seves dades personals poden quedar incorporades als fitxers de titularitat de la Joventut Artística de Calella, amb la finalitat de poder gestionar la relació existent entre les parts així com la gestió, administració, informació, prestació i millora dels serveis que l’usuari decideixi contractar, sent incorporats en la nostra base de dades. L’exercici dels Drets L’usuari que enviï les seves dades tindrà dret a accedir a la informació per ell facilitada, que hagi estat recopilada en els nostres fitxers, sol·licitar la seva rectificació o cancel·lació, així com oposar-se al seu tractament. En determinades circumstàncies, els usuaris podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament seran conservats per a l’exercici o la defensa de reclamacions. En determinades circumstàncies, els usuaris podran sol·licitar la portabilitat de les dades. Joventut Artística de Calella farà arribar a la persona interessada les dades personals que li incumbeixin en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica. Joventut Artística de Calella deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions. En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els usuaris podran oposar-se al tractament de les seves dades. Joventut Artística de Calella deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions. Per a l’exercici dels drets de l’interessat es posa a la seva disposició la Sol·licitud d’exercici dels drets al tractament de dades personals adreçada a Joventut Artística de Calella acompanyat de fotocòpia de document oficial que us identifiqui. En cas d’exercir-se per correu electrònic el document haurà de signar-se digitalment el missatge o adjuntar un document oficial escanejat. Així mateix l’usuari que faciliti les seves dades haurà de mantenir-los actualitzats i comunicar al responsable del fitxer qualsevol modificació en les seves dades.
Declaració de consentiment informat. Els usuaris que facilitin voluntàriament dades de caràcter personal al lloc web seran tractats comptant amb el consentiment lliure, informat, específic i inequívoc del mateix de la declaració de consentiment informat mitjançant l’acció positiva indicant la lectura, l’acord a la mateixa i coneixent la finalitat del tractament als quals estan destinats les dades personals per part de Joventut Artística de Calella com responsable dels fitxers. Els usuaris que facilitin voluntàriament dades de caràcter personal en aquest lloc web consenten de forma inequívoca la possibilitat d’incorporació dels mateixos als fitxers dels quals és responsable Joventut Artística de Calella  a les finalitats que s’hi indiquin per a cada cas. L’usuari consent i autoritza expressament a Joventut Artística de Calella  l’obtenció i publicació, dels drets d’imatge i veu, extensible de forma accessòria a la seva imatge o la de tercers que els acompanyin de les activitats que organitza, en qualsevol suport o mitjà de difusió que Joventut Artística de Calella  determini i renunciant a qualsevol tipus de contraprestació. El principi de qualitat de les dades Les dades de caràcter personal proporcionats pels usuaris seran exactes i posats al dia de manera que responguin amb veracitat a la situació actual de l’afectat. Joventut Artística de Calella  procedirà, si escau, a la cancel·lació de les dades de caràcter personal recollides quan no siguin necessaris o pertinents per a la finalitat pels quals haguessin estat registrades. La cancel·lació donarà lloc al bloqueig de les dades, conservant-se únicament a la disposició de les Administracions Públiques, Jutges i Tribunals, per a l’atenció de les possibles responsabilitats nascudes del tractament, durant el termini de prescripció d’aquestes. Complert el citat termini es procedirà a la supressió de les seves dades personals. Cessió i el principi de seguretat de les dades.
S’ informa i garanteix expressament als usuaris que les seves dades personals no seran cedides  en cap cas a terceres persones, i que sempre que fora a realitzar-se algun tipus de cessió de dades personals, de forma prèvia, se sol·licitarà el consentiment exprés, informat, i inequívoc per part dels titulars. Joventut Artística de Calella  ha adoptat totes les mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal i evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat. El nivell de seguretat adoptat està d’acord amb la naturalesa de les dades facilitades.

LEGISLACIÓ APLICABLE
Totes les controvèrsies o reclamacions sorgides de la interpretació o execució d’aquest avís legal es regiran per la legislació espanyola respecte a la normativa de protecció de les dades personals, i se sotmetran a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals del domicili del titular del lloc web. Els usuaris d’aquest lloc web són conscients de tot l’exposat i ho accepten voluntàriament.