Des de 1970, Joventut Artística organitza el Concurs de Teatre «Ciutat de Calella».
La temporada 1968 -1969, Joventut artística decideix organitzar el primer Concurs de Teatre Amateur Premi «CIUTAT DE CALELLA», amb la intenció de despertar l’afició pel teatre o, si més no, mantenir-la. D’aquesta manera, el públic tindria una representació a l’Orfeó Calellenc cada setmana, durant la tardor i l’hivern, comptant les funcions dels grups participants i les de Joventut Artística.

Des d’aquell moment i cada any, Joventut Artística ha reunit les millors companyies amateurs de tot Catalunya, oferint al públic muntatges teatrals d’una qualitat creixent cada any.


PREMIS INDIVIDUALS

Trofeus als primers classificats en cadascun dels
següents apartats:
· Premi al Millor Actor de Repartiment
· Premi a la Millor Actriu de Repartiment
· Premi a la Millor Direcció
· Premi al Millor Actor Principal
· Premi a la Millor Actriu Principal

El Jurat es reserva el dret a concedir els accèssits
que cregui convenient.

PREMIS DE GRUP
· Premi al Millor Muntatge Escènic

· Premi a la Millor Companyia
· Premi de Votació Popular
· Premi de Participació

 

Bases del 48è Concurs de Teatre Amateur «Premi Ciutat de Calella»

Organitzat per Joventut Artística de Calella i la Regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Calella, es convoca aquest concurs regit per les següents bases:

PRIMERA.- El Concurs començarà el dia 16 de gener de l’any 2022 i l’acte de promulgació del veredicte del Jurat Qualificador i lliurament de premis tindrà lloc dins del marc d’un acte que es celebrarà diumenge 6 de març de 2022 (pendent de confirmació).

SEGONA.- Les representacions tindran lloc els diumenges, en sessió de tarda, a les 18:30h, al teatre de l’Orfeó Calellenc, al carrer de l’Església núm. 249.

TERCERA.- Les inscripcions hauran de fer-se omplint el formulari que es pot trobar a l’enllaç adjunt de la nostra pàgina web (https://www.joventutartistica.com/inscripcio-concurs/). El termini per dur a terme les inscripcions finalitzarà el 15 de novembre de 2021.

QUARTA.- En realitzar la seva inscripció, cadascun dels Grups proposarà, com a mínim, una obra en català, castellà o bilingüe d’una durada mínima de 70 minuts.

L’esmentada obra haurà d’estar degudament autoritzada per la S.G.A.E; si no fos així, la responsabilitat serà exclusivament del Grup que hagi proposat l’obra no autoritzada.

Podeu participar en el nostre concurs emplenant els camps del formulari d’inscripció.

Necessitem també que ens adjunteu, en el camp corresponent del formulari, una imatge del cartell del vostre espectacle per tal de realitzar el nostre programa de mà, així com un link del video del vostre espectacle penjat a YouTube.

CINQUENA.- La Comissió Organitzadora té fixat un màxim de 100 € pels Drets d’Autor. Les possibles diferències per sobre d’aquesta quantitat, aniran a càrrec dels Grups actuants. 

SISENA.- Una Comissió, nomenada a tal finalitat, procedirà a la selecció d’elencs i els comunicarà seguidament el resultat de la selecció. Els Grups admesos al Concurs seran contactats a principis desembre de 2021 per acordar amb ells les dates de representació de les obres. Tots els Grups admesos al Concurs hauran de lliurar abans del dia 23 de desembre de 2021, una fiança o dipòsit de  100 € mitjançant transferència al compte de Joventut Artística Calella (ES37 0182 1615 26 0201865285), quantitat que serà reintegrada el mateix dia de la seva representació.

Si per qualsevol causa, justificada o no, un grup es retira del concurs o bé no es presenta el dia de la seva actuació perd automàticament el dipòsit d’inscripció.

SETENA.- Les despeses de propaganda aniran a càrrec de l’Organització. Els decorats, vestuari, utillatges, objectes secundaris i aparells d’efectes especials, etc… aniran a càrrec dels Grups actuants.

Tindran accés a l’escenari aquelles persones que prèviament i per identificació ho indiquin els grups actuants. L’entrada a la sala d’espectacles es realitzarà previ pagament.

VUITENA.- El Jurat Qualificador estarà format per diverses persones que, a parer de la Comissió Organitzadora, tinguin un criteri solvent per tal d’emetre un veredicte just.

NOVENA.- El resultat del veredicte del Jurat serà inapel·lable. Per a poder optar als premis de Conjunt hauran d’intervenir a l’obra un mínim de quatre personatges. Qualsevol contingència no prevista en aquestes Bases serà resolta per la Comissió Organitzadora, sense dret a reclamació, així com aquelles alteracions que les circumstàncies aconsellin, de les quals s’informarà oportunament, amb tot detall.

DESENA.- En el present Concurs es concediran els Premis que es detallen a continuació:

Premis individuals. Trofeus als primers classificats en cadascun dels següents apartats:

· Premi al Millor Actor de Repartiment
· Premi a la Millor Actriu de Repartiment
· Premi a la Millor Direcció
· Premi al Millor Actor Principal
· Premi a la Millor Actriu Principal

El Jurat es reserva el dret a concedir els accèssits que cregui convenient.

Premis de grup:

· Premi al Millor Muntatge Escènic
· Premi a la Millor Companyia
· Premi de Votació Popular: trofeu especial atorgat per Votació Popular al Grup que obtingui millor puntuació per part del públic assistent
· Premi de Participació: tots els Grups participants rebran 500 € per participar 

Nota: Si teniu algun problema tècnic, contacteu amb nosaltres mitjançant el nostre mail: concurs@joventutartistica.com

 

Joventut Artística Calella garantirà les condicions de seguretat i salut adoptant les mesures preventives necessàries establertes per les autoritats competents per evitar riscos de contagi del coronavirus SARS-CoV-2

Calella, octubre de 2021